ZAMIEĆ 24h
ZAMIEĆ 24h

REGULAMIN

Regulamin Zawodów  ZAMIEĆ 2020 - 24h na Skrzyczne,

(aktualizacja 21.01.2020, dotyczy rejestracji Zawodnika w dniu startu)

 

1.   CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • Promocja miasta Szczyrk
 • Promocja długodystansowych biegów górskich
 • Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

2. ORGANIZATORZY:

 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul. Sportowa 42

43-356 Kobiernice

NIP 5472157757 / REGON 363316006 / KRS0000594160

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magda i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Patryk Gansel - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Michał Skrzypczyk - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
 

Współpraca:  Biuro Promocji Miasta SZCZYRK i Centralny Ośrodek Sportu SZCZYRK
www.zamiec.pl   

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com

 

3.  TERMIN i MIEJSCE:  

Start i Meta – Amfiteatr w Szczyrku.

25.01.2020 godz. 10:00 – Start Biegu ZAWIERUCHA

25.01.2020 godz. 11:00 – Start Biegu ZADYMA 
25.01.2020 godz. 12:00 – Start Zawodów ZAMIEĆ 24h
26.01.2020 godz. 12:00 – Koniec Zawodów ZAMIEĆ 24h
Baza / Biuro zawodów: Amfiteatr w Szczyrku

 

4. DYSTANSE / TRASA:

 

* ZAWIERUCHA

– bieg górski na dystansie ok.27km rozgrywany na trasie wiodącej dookoła Szczyrku

Limit czasu na pokonanie dystansu to 10h, na Salmopolu 5h

 

* ZADYMA

– bieg anglosaski na dystansie ok.13,5km rozgrywany na stoku Skrzycznego trasą Zamieci

Limit czasu na pokonanie dystansu to 8h

 

* ZAMIEĆ 24H na Skrzyczne

Zimowy ultramaraton górski ZAMIEĆ 24H  jest rozgrywany na stoku Skrzycznego.
Zawodnicy dystansu mają do pokonania pętlę o długości ok.13,5 km na trasie:
Baza Zawodów – Skrzyczne – Baza Zawodów zgodnie z wcześniej ustalonym kierunkiem. Pokonanie trasy w przeciwnym do ustalonego kierunku oraz poza trasą – oznaczać będzie dyskwalifikację Zawodnika.
W przypadku ZAMIECI Organizator dopuszcza start Zawodników Indywidualnych i w zespołach dwuosobowych, w dowolnych konfiguracjach.
Zwycięzcą jest Zawodnik / Zespół, który w ciągu 24h pokona największą ilość pełnych pętli w najlepszym czasie.
Aby zostać sklasyfikowanym – każdy Zawodnik (także w zespole) musi zaliczyć co najmniej jedną pętlę. Dokładna mapka zostanie podana na stronie Zawodów.

 

5.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem wszystkich dystansów może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach co zawodnik będzie musiał potwierdzić własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora w biurze zawodów.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o uczestnictwie na własną odpowiedzialność oraz świadomości ryzyka wynikającego ze startu w zawodach. Zawodnicy, których stan zdrowia nie pozwala na udział w zawodach, którzy nie będą w stanie podpisać oświadczenia o dobrym stanie zdrowia nie będą mogli brać udziału w rywalizacji
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (DO lub prawo jazdy);
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody lub nie (RODO), na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zawodników na potrzeby publicznego ogłoszenia wyników zawodów w internecie, promocji i marketingu zawodów oraz na przekazanie jego niezbędnych danych do ubezpieczyciela w ramach grupowego ubezpieczenia NNW. Wykorzystanie wizerunku zawodnika może nastąpić w szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych przez Organizatora i/lub jego sponsorów związanych z zawodami, ich organizacją i promocją także w latach przyszłych.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem dyskwalifikacji;
 • Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;
 • Zawodnicy muszą być świadomi, że zawody są wyjątkowo trudne, wymagające dobrego przygotowania i kondycji, szczególnie przy ekstremalnych warunkach pogodowych;
 • Znajdujący się w Bazie Lekarz zawodów – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić Zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

6.   ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zapisy na zawody ruszają 11 Wrzesień 2019r o godz. 20.00
 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Zawodów w zakładce ZAPISY. Zapisy trwają do 12 stycznia 2020 lub do wyczerpania miejsc
 • Gwarancją otrzymania koszulki w pakiecie jest rejestracja i wpłata do 31.12.2019
 • ZAMIEĆ 24h - Limit Zawodników - 200 osób łącznie + 25 do dyspozycji Organizatora;
 • ZADYMA - Limit Zawodników - 300 osób + 25 do dyspozycji Organizatora;
 • ZAWIERUCHA - Limit Zawodników - 300 osób + 25 do dyspozycji Organizatora;
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej za pośrednictwem TPay lub przelewem tradycyjnym
 • O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpływu wpisowego na konto
 • Obecność Zawodnika na liście bez opłaconego wpisowego nie daje gwarancji udziału w zawodach
 • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie zawodów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu Zawodników bez podania przyczyny

7.   WPISOWE

ZADYMA:

90zł do 31.10.2019  (opcjonalnie koszulka +20zł *)

110zł do 30.11.2019 (opcjonalnie koszulka +20zł *)

130zł do 31.12.2019 (opcjonalnie koszulka +20zł *)

150zł od 1-12.01.2020 (już bez możliwości opłacenia koszulki)

Po 13.01.2020, liczba dostępnych miejsc ograniczona. Po wcześniejszym pozoruzmieniu z Organizatorem rejestracja możliwa w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu. Wpisowe - 160zł

* koszulkę można zamówić i opłacić, tylko do 31.12.2019

 

ZAWIERUCHA:

130zł do 31.10.2019  (opcjonalnie koszulka +20zł *)

150zł do 30.11.2019 (opcjonalnie koszulka +20zł *)

170zł do 31.12.2019 (opcjonalnie koszulka +20zł *)

190zł od 1-12.01.2020 (już bez możliwości opłacenia koszulki)

Po 13.01.2020, liczba dostępnych miejsc ograniczona. Po wcześniejszym pozoruzmieniu z Organizatorem rejestracja możliwa w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu. Wpisowe - 200zł

* koszulkę można zamówić i opłacić, tylko do 31.12.2019

 

ZAMIEĆ 24h na Skrzyczne:

250zł/os do 31.10.2019 (koszulka w pakiecie *)

270zł/os do 30.11.2019 (koszulka w pakiecie *)

290zł/os do 31.12.2019 (koszulka w pakiecie *)

310zł/os od 1-12.01.2020 (Uwaga: już bez koszulki w pakiecie!)

Po 13.01.2020, liczba dostępnych miejsc ograniczona. Po wcześniejszym pozoruzmieniu z Organizatorem rejestracja możliwa w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu. Wpisowe - 320zł

* koszulkę w pakiecie można otrzymać tylko przy zgłoszeniu i wpłacie do 31.12.2019 

 

UWAGA: Podana kwota wpisowego oznacza opłatę za osobę (nie za parę).

 

Opłatę należy wnosić przelewem tradycyjnym na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Kod BIC Swift: INGBPLPW

 

lub za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów

 

Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu, imię i nazwisko”

Nazwa biegu i wybrana edycja: np. ZAMIEĆ Ind  Aleksander Wielki

                 ZAMIEĆ Team  Hipokrates

                     lub ZADYMA Juliusz Cezar

 

8. ZWROT WPISOWEGO 

W przypadku nie zgłoszenia się Zawodnika na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne:

 • do 30 listopada – zwrot 50% wpisowego,
 • od 1 grudnia – brak możliwości zwrotu wpisowego

W wypadku rezygnacji z udziału w zawodach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do czasu zamknięcia biura zawodów w porozumieniu i za zgodą
Organizatora. Organizator może odmówić przepisania pakietu ze względu na trudności
organizacyjne.

 

9. PRZEPISANIE PAKIETU STARTOWEGO:

 • zawodnik rezygnujący musi znaleźć na swoje miejsce nowego zawodnika; 
 • zawodnik rezygnujący informuje organizatora @ na jakiego zawodnika (imię + nazwisko) pakiet ma być przepisany;
 • nowy zawodnik zgłasza się przez formularz dostępny na stronie www w zakładce Zapisy;
 • zawodnicy rozliczają między sobą opłatę za wpisowe;
 • organizator dokonuje zmiany na liście startowej 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE

W trakcie trwania całych Zawodów każdy z Zawodników będąc na trasie, musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Kompletne wyposażenie obowiązkowe należy okazać OSOBIŚCIE na płycie Amfiteatru przed startem. Wyposażenie może być wyrywkowo kontrolowane na trasie i na Mecie
Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej bądź dyskwalifikacją Zawodnika.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE  dla wszystkich dystansów:

 • numer startowy z chipem – umieszczone z przodu lub z tyłu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 • telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming)
 • folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie całych Zawodów (nie wymagane dla Zawodników ZADYMY)
 • kurtka z kapturem wiatrochronna, dostosowana do warunków zimowych (NIE WIATRÓWKA BIEGOWA) 
 • gwizdek
 • długie getry/spodnie
 • bluza z długim rękawem
 • obuwie przeznaczone do biegów terenowych ( z bieżnikiem)
 • rękawiczki, czapka lub buff
 • nieprzewiewne i nieprzemakalne spodnie
 • bandaż elastyczny

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • kije trekkingowe
 • gogle narciarskie
 • stuptuty
 • chemiczne ocieplacze
 • wodoodporne rękawiczki
 • maść na otarcia
 • odzież do zmiany, zdeponowana w biurze zawodów lub we własnej kwaterze

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy z chipem
 • gadżet  - opcjonalnie
 • zabezpieczenie medyczne i GOPR
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznakowaną trasę
 • napoje i wyżywienie w Bazie zawodów, przez cały czas trwania zawodów
 • pamiątkowy medal
 • trofea dla Zwycięzców
 • możliwość zostawienia depozytu w bazie
 • ubezpieczenie NNW dla każdego Zawodnika
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności Sponsorów

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn.
Ponadto, w przypadku ZAMIECI 24h będą prowadzone dodatkowe kategorie w zespołach dwuosobowych MM, KK i MIX
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę (odbić się w pkt. pomiarowym na Skrzycznym i na Mecie).
W przypadku Zespołu, każdy z Zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

Organizator nie wysyła nieobecnemu na dekoracji Zawodnikowi ani Trofeum ani zdobytej Nagrody.

 

13. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich Zawodników na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy
 • bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w Bazie lub na trasie zawodów

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

14. OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich Uczestników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych
 • zakaz niszczenia przyrody

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później jednak niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów.
Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym zimowym ultramaratonie górskim/biegu górskim. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

 

SPONSORZY:

           

 

  

 

 

 

PARTNER TECHNICZNY:

   

  

 

 

MEDIA:

 

 


  

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB